Jak, gdzie i kiedy zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu (https://superpolisa.pl/faq/gdzie-i-w-jakim-czasie-zglosic-sprzedaz-samochodu/) jest bardzo ważną do dokonania formalnością, o której wiele osób zapomina. W większości przypadków nie wiemy tak naprawdę, komu sprzedajemy samochód. Być może będzie od wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Identyfikacja właściwych właścicieli pojazdu jest więc kluczowa w tej sytuacji i w wielu innych przypadkach. Pozwala to na uniknięcie stresujących sytuacji, a także poniesienia dużych kosztów finansowych.

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu, do dwóch placówek:

  • Wydziału Komunikacji w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta/Urzędzie Gminy;
  • Towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mieliśmy zawartą umowę na OC.

Kiedy zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do wymienionych wyżej placówek, powinno nastąpić co do zasady niezwłocznie. Maksymalne okresy są jednak wskazane. Na dokonania takiego zgłoszenia do Wydziału Komunikacji mamy 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przeciwnym wypadku może zostać nałożona na nas kara w wysokości od 200 do 1 000 zł.

Z kolei do towarzystwa ubezpieczeniowego informacja taka powinna być przekazana w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli go nie poinformujemy o fakcie zbycia pojazdu, a samochód ten będzie brał udział w kolizji/wypadku jako sprawca (sytuacja gdy kupujący również nie przedstawił już umowy kupna w towarzystwie) wówczas będziemy figurować jako właściciele, a to niesie za sobą możliwość wpisania na naszym “koncie” szkody. Usunięcie tego faktu jest później czasochłonne i może powodować wiele komplikacji. Jeżeli w tym czasie będziemy chcieli ubezpieczyć inny pojazd, wówczas prawdopodobnie nie naliczy nam się pełna zniżka, a tym samym zapłacimy większą składkę za OC. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do automatycznego wznawiania polis: towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest poinformowane o zbyciu, kupujący także nie zgłosić tego faktu, kończy się okres ważności polisy i zostaje ona automatycznie wznowiona (chyba że występują przeciwskazania, np. składka nie była w pełni opłacona). Otrzymujemy pisma z zaległymi do towarzystwa opłatami. Aby nie nastąpiła windykacja i przekazanie sprawy do komornika, trzeba jak najszybciej dostarczyć do ubezpieczyciela umowę kupna-sprzedaży.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Fakt zbycia pojazdu może być zgłoszony w różny sposób. Ważne  jest, aby dokument potwierdzający ten fakt był dostarczony pozytywnie. Mamy możliwość:

  • Osobistego dostarczenia do agencji ubezpieczeniowej, która w swojej ofercie posiada również towarzystwo, z którym mieliśmy zawartą umowę;
  • Przesłanie mailowo do agencji ubezpieczeniowej lub bezpośrednio towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • Za pomocą formularza na stronie odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Niezależnie jaki sposób zostanie wybrany, pamiętajmy, aby mieć potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży, np. w formie odpowiedzi na maila, czy pieczątki na dokumencie “wpłynęło”.

Czytaj dalej →