Czy zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest obowiązkowe?

Sprzedaż pojazdu to nie tylko zawarcie umowy i jego przekazanie, ale również masa innych formalności. Zgłoszenia sprzedaży samochodu musimy dokonać w dwóch placówkach: Wydziale Komunikacji oraz towarzystwie ubezpieczeniowym. Niedopełnienie tego obowiązku w którymś z nich wiąże się z możliwością poniesienia finansowej odpowiedzialności.

Zgłoszenie sprzedaży do Wydziału Komunikacji

Obowiązek dokonania zgłoszenia sprzedaży samochodu do Urzędu Miasta — Wydziału Komunikacji został uregulowany w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 78 pkt 2 “właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: nabyciu lub zbyciu pojazdu …”. Dokonać tego należy w placówce właściwej dla miejsca zamieszkania. Niedopełnienie tego obowiązki może skutkować nałożeniem kary finansowej od 200 do 1 000 zł.

Zgłoszenie sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu, jesteśmy zobowiązani do przekazania nowemu właścicielowi przedmiotu umowy oraz polisy OC. Sam sprzedający ma jednak obowiązek zgłosić fakt takiej czynności do towarzystwa, w którym była zawarta polisa. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni. Możliwości mamy kilka:

  • Możemy osobiście udać się do agencji ubezpieczeniowej, świadczącej usługi również ramach towarzystwa, z którym mieliśmy podpisaną umową;
  • Agencje, placówki partnerskie itp. zazwyczaj w swojej ofercie mają możliwość przesłanie im takiego dokumenty mailowo. W takim przypadku również jedynie wysyłamy odpowiedni dokument, a agent zajmuje się już resztą formalności;
  • Zgłoszenie sprzedaży samochodu z SuperPolisa bezpośrednio na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego poprzez odpowiedni formularz;
  • Przesłanie mailowo bezpośrednio do Towarzystwa ubezpieczeniowego.

W każdym z przypadków należy wziąć potwierdzenie faktu zgłoszenia np. w postaci pieczątki “wpłynęło”. Jeżeli zgłaszamy przez formularz, wówczas jesteśmy na jego końcu informowani o prawidłowym lub niezgłoszeniu zbycia. Z kolei gdy wysyłamy na adres mailowy, zawsze prośmy o potwierdzenie przyjęcia. Jest to ważne, ponieważ jeżeli skutecznie nie zostanie zgłoszona sprzedaż samochodu, wówczas możemy ponieść konsekwencji finansowe w różnych przypadkach.

Czym skutkuje niezgłoszenie sprzedaży pojazdu?

Mimo że istnieje obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu, to jednak dużo osób o tym fakcie nie wie, a część po prostu zapomina dokonać tej czynności. Jeżeli jednak nie dopełnimy jej odpowiednio, to nie ma możliwości identyfikacji właściwego właściciela samochodu — dotyczy to przypadku, gdy kupujący również tego faktu nie zgłosił. Pojazd taki może być wykorzystany do popełnienia przestępstwa i wówczas, zanim wyjaśnimy sprawę, z pewnością minie sporo czasu w stresie. Ponadto, jeżeli nie zgłosimy sprzedaży, nie dokona tego też kupujący, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wie, że zmienił się właściciel i wówczas polisa OC nie powinna być wznowiona automatycznie. W momencie gdy tak się stanie, będziemy ścigani do zapłaty składki, do której już nie jesteśmy zobligowani. Sytuację tę możemy wyjaśnić i anulować taką polisę, ale to również wymaga czasu.

Czytaj dalej →