Zgłoszenie sprzedaży pojazdu – co trzeba wiedzieć?

Sprzedaż i kupno pojazdu nie kończy się jedynie na zawarciu umowy, ale zawsze wiąże się z masą dodatkowych formalności. Od konieczności zgłoszenia sprzedaży samochodu w Wydziale Komunikacji, poprzez Urząd Skarbowy, aż do Ubezpieczyciela. Szczególnie ważny jest ten ostatni “przystanek”, bowiem niedopełnienie formalności w tym zakresie może skutkować dużymi karami finansowymi. 

Sprzedaż samochodu — krok po kroku

Oczywistym faktem jest, że najpierw powinniśmy znaleźć kupca. Jeżeli jest osoba, zainteresowana naszym samochodem i jednocześnie zdecydowana na jego zakup konieczne jest podpisanie umowy. Jej treść musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, aby w odpowiednich placówka można było dokonać prawidłowego zgłoszenia sprzedaży. A więc muszą być w niej zawarte dane stron umowy (imię, nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania), parametry samochodu (marka, model, rok produkcji, pojemność, nr rejestracyjny, nr VIN), cena oraz inne postanowienia zgodne z przepisami kodeksu cywilnego regulującego tę kwestię. Jeżeli dopełniliśmy tutaj wszystkich niezbędnych czynności, powinniśmy zgłosić fakt sprzedaży do:

  • Wydziału Komunikacji — prowadzi on odpowiednią bazę danych w tym zakresie;
  • Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia sprzedaży pojazdu

Niezbędnych dokumentem potwierdzającym fakt zbycia pojazdu jest umowa. I to właśnie ten dokument konieczny jest do przedstawienia zarówno w wydziale komunikacji, jak i towarzystwie ubezpieczeniowym. Dodatkowo, jeżeli zgłoszenia dokonuje w sposób tradycyjny — w stacjonarnej placówce, konieczne jest posiadanie także przy sobie dokumentu tożsamości. Ważne jest, aby spisana umowa była czytelna, tzn. dane w niej zawarte nie były przekreślane, poprawiane itp. Jeżeli nie spełni ona wymogów, towarzystwo ubezpieczeniowe nie uzna zgłoszenia sprzedaży pojazdu jako pozytywne. Może zwrócić się wówczas z prośbą o prawidłowe odczytanie niejasnych informacji, albo w ogóle nas nie informować, że weryfikacja czytelności wyszła negatywnie.

Jak dokonać zgłoszenia sprzedaży?

Zgłoszenia sprzedaży można dokonać na dwa sposoby:

  • W sposób tradycyjny, czyli udając się do placówki dowolnej agencji ubezpieczeniowej, która obsługuje również towarzystwo, z którym mieliśmy zawartą umowę i przedstawić dokument sprzedaży. Wówczas agent robi sobie jego ksero, a dalszymi formalności zajmuje się już sam. Warto wziąć wówczas potwierdzenie przyjęcia takiego zgłoszenia, np. w formie pieczątki “wpłynęło” z datą i podpisem agenta;
  • Online: na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mamy zawartą polisę. Możliwe jest wypełnienie odpowiedniego formularza bezpośrednio na stronie, albo podany jest adres mailowy, na który należy kierować taką dokumentację.

Ważne! Fakt sprzedaży samochodu należy zgłosić jak najszybciej. W innych przypadku nie jest możliwa identyfikacja faktycznego właściciela pojazdu, który może być wykorzystywany w różnym celu.

Czytaj dalej →